RETERM

KURUMSAL

Gazlı Fırınlar İle İndüksiyon Isıtma Sistemleri Farkı

2022-09-12

RETERM

Gazlı Fırınlar İle İndüksiyon Isıtma Sistemleri Farkı

Gazlı Fırınlar ile İndüksiyon Isıtma Sistemleri Farkı


Gazlı fırınlar ısıtılacak malzemeyi İndüksiyon Isıtma Sistemleri kadar homojen ısıtamaz, zira doğalgaz fırınları malzemenin şekline uygun olarak tasarlanmadığından dolayı malzemenin tamamı homojen bir şekilde ısınamaz. Homojen olarak ısınmayan bir malzeme de ısı farklarından dolayı işleme sürecinde problemler meydana gelmektedir. Öte yandan, indüksiyon cihazlarında bobinler malzemeye özel olarak tasarlandığından dolayı homojen ısınma gerçekleşmektedir.    

Gazlı fırınlarda çok daha yüksek miktarda enerji sarfiyatı olur çünkü fırının ideal sıcaklığa ulaşana kadar ısınması gerekir ki malzemeyi ısıtabilsin, bu yüzden gereksiz elektrik ve gaz tüketimi oldukça yüksek olur. Ek olarak mola ve öğle aralarında bu fırınlar kapatılamamakta ve boşa çalışmaktadır. Öte yandan İndüksiyon Isıtma Sistemleri bas-çalıştır mantığı ile saniyeler içerisinde malzeme ısıtmaya hazır hale gelir ve aynı şekilde saniyeler içerisinde kapatılabilir. Buna ek olarak, İndüksiyon Cihazının gücüne ve malzemeye uygunluğuna paralel olarak malzeme gazlı fırına kıyasla çok daha hızlı ısıtılmaktadır, bu da günlük üretim kapasitesini yukarıya taşımaktadır.

Gazlı fırınlarda malzeme üzerinde kabuklanma-tufal oluşma olayı oldukça fazla yaşanmaktadır bu da malzeme işlendiği zaman pürüzsüz bir malzeme elde edilememesine sebebiyet vermektedir. Öte yandan bu kabuklanma olayı minimum seviyededir.

Personel sıcaklıktan dolayı uzun süre fırında çalışmakta zorlanır, vardiya gerekeceğinden daha fazla personele ihtiyaç duyulur ve özellikle sıcak havalarda bu daha büyük bir problem haline gelir, üretim bandında yavaşlamalar ve hatta durmalar meydana gelir. Öte yandan indüksiyon ısıtma sistemleri ortama herhangi bir ısı vermez, operatör için bir zorlanma, ek mola ihtiyacı ortaya çıkmaz.

Doğalgaz fırınları İndüksiyon Isıtma sistemlerine kıyasla çok daha fazla yer kaplamaktadır ve bu üretim aşamalarında ve yer planlamasında problemlere yol açabilmektedir.

2022-09-12

RETERM

Isıl İşlem Nedir?

Isıl İşlem Nedir?

Isıl işlem nedir sorusu, çalıştığı sektörde kullanılan birçok kişi tarafından sorulmakta ve anlaşılmaya çalışılmaktadır. Isıl işlemin tarihi aslında sanayi devriminden de öncesine dayanmaktadır ve tarih boyunca insanlığın birçok araç gereci ısıl işlem sayesinde daha iyi kullanılabilir bir forma kavuşmuştur. Isıl işlem, katı formda bulunan metal veya alaşımlarda istenilmekte olan özelliklerin kazandırılması için bir veya birden daha çok miktarda, durumuna göre sırasıyla planlanma yapılarak uygulanan ve kontrollü soğutma ve ısıtma işlemleri şeklinde tanımlanmaktadır. Çelik üstünde uygulanmakta olan bütün ana ısıl işlemler demir ve sementit denge diyagramında bulunan östenit fazının dönüşmesiyle alakalıdır. Bir diğer şekilde ifade edilmesi gerekirse fiziki ya da mekanik özelliklerin içerilmesi dönüşüm ürünün türü, miktarı ve metalografik yapısı ile ilişkilidir. 

Östenitleştirme ile çeliğin ısıl işlemi başlamaktadır. Peki östenit nedir? Östenit ise çeliğin bir fazı olarak bilinmektedir. Malzeme alt kritik sıcaklık ölçüsünün (Ac1) üstünde bir sıcaklığa kadar östenitleştirme işlemi için ısıtılır. Çarpılmaların önlenmesi için ise soğuk şekil değişimine tabi tutulmaktadır. Bunun anlamı ise şudur; aşırı miktarda iç gerilim içermekte olan malzemelerin, hiç gerilim içermemekte olan malzemelere göre çok daha yavaş bir hızda ısınması gerekiyor olmasıdır. Sıcaklık etkisi sonucunda bazı durumlarda çarpılma meydana gelme riski vardır. Bunun yaşanmaması için parçanın ince kısımlarının daha yavaş ısıtılması gereklidir. Isıl işlemin yapıldığı sıradan yaşanması olası olan hasar riskinin azaltılması için çelik parçaların yavaş ısıtılması önemli bir noktadır.

Isıl İşlem Çeşitleri Nelerdir?

Isıl işlem tek bir şekilde uygulanmamaktadır. Isıl yöntemleri sanayi devriminden çok öncesinde geliştirilmeye ve uygulanmaya başlamıştır. Bu tarihi yolculukta ise birçok ısıl işlem çeşidi bulunmuştur ve hala geliştirilmektedir. İşleme uygun olanına karar verilerek ısıl işlem uygulanmaktadır. Bu ısıl işlem çeşitleri ise şöyledir;

 • Vakum sertleşme 
 • Sertleşme
 • İndüksiyon yüzey sertleştirme
 • Gaz sementasyonu
 • Nitrasyon 
 • Sıfır altı işlemler (Subzero)
 • Oksidasyon 
 • Yumuşatma tavlaması
 • Gerilim giderme 
 • Normalizasyon
 • Alüminyum yaşlandırma
 • Temperleme (Meneviş)
 • Hidrojen tavlaması
 • Islah
 • Karbonitrasyon
 • Sementasyon

Isıl İşlem Nasıl Yapılır?

Isıl işlem ile ilgilenen biri muhakkak ısıl işlem nasıl yapılır sorusunu da araştıracaktır fakat ısıl işlemin birçok çeşidi bulunmaktadır. Bu durumda birçok yapılış biçimi de mevcuttur. Fakat genel olarak bakıldığında ısıl işlem şu şekilde yapılmaktadır. Metaller belli bir sıcaklık ölçüsünde tavlanır ve istenilen faza getirilerek ısıl işlem yapılır. 
Sonrasında ise metal ani bir yöntem ile soğutulur ve bu şekilde granüller yani grainler termodinamik açıdan oda sıcaklığında denge fazı bulunmayan bir faza hapsolur. Bu faz ise genel olarak ısıl işlemin yapıldığı malzemenin daha üstün mekanik özellikler göstermekte olduğu bir fazdır.  Bu ısıl işlem aşamaları ise ısıtma, tutma ve soğutma olmak üzere üç kademe olarak ifade edilmektedir. Aslında genel olarak her ısıl işleminde bu üç kademe farklı yöntemler ile takip edilmektedir. Fakat ısıl işlem türü malzemeye göre farklılık göstermektedir. Isıl çeşidinin doğru seçilmesi ise beklenen performansın en iyi şekilde elde edilebilmesi için önemli bir detaydır.

Isıl İşlem Kademeleri nelerdir?

Isıl işlem kademeleri ısıtma, soğutma ve tutma olmak üzere üç ana kademeden oluşmaktadır. İlk kademe de mevcut malzeme tutma sıcaklığı derecesine kadar ısıtılmaktadır. Tutma sıcaklığı ise malzeme cinsine, yapılacak ısıl çeşidine, malzeme içerisinde yer alan alaşım elementlerine ve malzeme ölçülerine göre farklılık göstermektedir. İkinci kademe olarak ise tutma yapılmaktadır. Bu noktada doğru tutma süresinin belirlenmesi önemlidir. Tutma süresi ne uzun ne de kısa olmalıdır. Her iki türlü de istenilen performans sağlanamayacaktır. 
Üçüncü aşama yani son aşama olarak ise soğutma vardır. Bu aşamada ise malzeme daha önceden belirlenen uygun hızda soğutulur. Soğumanın yapıldığı ortamlar ise genellikle yağ, su ve hava olmaktadır. Bunlar arasında en hızlı soğuma ortamı ise suya daldırarak elde edilmektedir. Çeliğe su verme işlemi ise çeliğe yapılan ısıl işlem sırasında uygulanan yöntemlerden biridir. Soğuma hızının çok düşük olması durumda malzemeye amaçlanan mikroyapı kazandırılamayabilir. Bu sebeple soğutma hızına da dikkat etmek gereklidir.

Çeli̇ğe Isıl İşlem Neden Yapılır?

Çeliğin mevcut mekanik özelliklerinin daha güçlü olması istenildiği durumlarda ısıl işlem uygulaması yapılmaktadır. Isıl işlemin üç kademesi olan ısıtma, tutma ve soğutma işlemlerinden sonra çeliğin yapısı değişmektedir. Bu ısıl işlem sonucunda çelik daha dayanıklı bir forma kavuşmaktır. Bu çelik ile üretilmekte olan metalurjik ve endüstriyel makine malzemeleri daha dayanıklı olmaktadır. Bu da beraberinde daha güvenli çalışma ortamı ve üretim prosesi sağlamaktadır. 
Çeliklere uygulanan ısıl işlemler skalası oldukça geniştir. Bu işlemlerin çeliğin ısıl işlem uygulandıktan sonra hangi amaç ile kullanılacağına göre farklılık göstermektedir. Ek olarak belirtilirse çelik de demir ve karbonun birleşimi ve yüksek ısıda elektrik ark ocaklarında ergitilmesi ile yapılmaktadır. Demir nasıl çelik yapılır sorusunun cevabı da kısaca; demir ve karbonun yüksek ısıda birleştirilmesi ile diye yanıtlanabilmektedir.

Isıl İşlem Neden Gereklidir?

Dünya üzerinde  bulunan önemli madenlerden biri olan çelik tarih boyunca önemli roller edinmiştir. Çelik ile beraber ise birçok ürün yıllardır üretilmekte ve günlük hayata eşlik etmektedir. İnsanlık tarihte geçmişten günümüze kadar birçok alanda çeliğe sık sık ihtiyaç duymuştur. Isıl işlem ise çelik üzerinde genel olarak iki amaç ile yapılmaktadır. Bu amaçlardan ilki çeliğin şekillendirilmesidir. Bu da çelik üzerinde tavlama işlemi yapılarak elde edilmektedir. Bir diğer amaç ise çeliğin kullanım amaçlarını yerine getirebilmesi için yapılmaktadır. 
Uygulanan tüm ısıl işlemlerin temel amacı çeliği bir sonraki hedeflenmekte olan kullanım amacına uygun bir forma getirmektedir. Bu aşamalar çeliğin kullanıldığı alanlarda herhangi bir çatlama, kırılma veya yarılma gibi bir durum yaşamasını önlemektedir. Çeliğin kullanılacağı amaca göre ise en uygun ısıl işlem uygulama tekniği yani çeşidi tercih edilmektedir.

Isıl İşlem Görmüş Ne Demek?

Isıl işlem görmüş ne demek sorusuna sıklıkla rastlanmaktadır. Bu sorunun cevabı kısaca şöyle verilebilir; metalin belli olan bir sıcaklık üzerinden tavlanmasına ısıl işlem görmüş denmektedir. En basit şekilde anlatımı ise belirlenen ürüne sıcaklık uygulanmasıdır. Isıl işlemin genel olarak teorisi pek bilinmemektedir. Fakat tarihe bakıldığında sanayi devrinden çok daha öncelerinde uygulandığı ve pratiğinin de bilindiği görülmektedir. 
Tarih boyunca demirciler kılıçları keskinleştirmek ve sağlamlaştırmak için dövdükten sonra soğutma işlemi uygulamaktadır. Bu ısıl işlemin en basit uygulama pratiklerinden biridir. Bu gibi uygulamalar keskinliğin, sertliğin ve aşınma direncinin elde edilmesi gerektiği durumlarda yapılmışlardır. Zaman içerisinde bu ısıl işlemlerin taktikleri değişmiş ve birçok ısıl işlem çeşidi meydana çıkmıştır. Mevcut malzemeye göre en uygun ısıl işlem seçilerek uygulanmaktadır. Günümüzde bu gibi işlemler için ısıl işlem fırını denilen ürünler kullanılmaktadır.0000-00-00

RETERM

Ergitme Nedir?

Ergitme Nedir?

Ergitme işlemine ihtiyaç duyulan sektörlerle ve alüminyum, bakır, metal, demir nasıl eritilir gibi konularla ilgilenen birçok kişi tarafından ergitme işlemi nedir sorusu yaygın olarak sorulmaktadır. Ergitme işlemi nedir sorusunu ise şu şekilde açıklamak mümkündür.
Ergime sıcaklığının üzerinde bulunan sıcaklık derecelerinde metal malzemeleri ısıtarak katı formdan sıvı forma getirme işlemine ergitme işlemi denilmektedir. Bu işlemin, yani ergitme işleminin çeşitli aşamaları bulunmaktadır. Ergitme işlemi bu aşamalar takip edilerek yapılmalıdır. Bu aşamalar ise şöyledir; ilk olarak malzeme seçimi yapılmalıdır. Daha sonrasında ise gaz kaçmasının önlenmesi gerekmektedir, gaz ise havadan kapılır.
Bu işlem sonrasında gaz gideridir ve tane küçültülür. Temizleme işlemi ile ise ergitme gerçekleşmiş olur. Hurda ve ham malzemelere bu malzemelerin alındığı yer tarafından renkli kodlar ile işaretlenmelidir. Bu, alaşımın kirlenmesinin önüne geçebilmektedir. Kirli ve rutubetli malzemeler ergitme esnasında bazı sorunlara da sebebiyet verebilmektedir. Bu sorunlar gaz arızaları ile ilgili olabilir ya da fiziksel tehlike oluşturabilir.
Özetlemek gerekirse ergitme işlemi metal malzemelerin katı formdan sıvı forma getirilme işlemidir. Sektörel bazda önemli işlemler olan bu konular büyük bir dikkat ve özenle yapılmalıdır. Bu işlemler yapılırken iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının belirlediği kriterlere de dikkat edilmelidir. 

Ergitme Nasıl Yapılır?

Ergitme nedir anlamaya çalışan bir kişi ergitme işleminin nasıl yapıldığını da anlamaya çalışacaktır. Ergitme yapılırken şu işlemler takip edilmelidir. Bu işlemler takip edilmediği takdirde çeşitli sorunlar meydana gelebilmektedir. Takip edilmesi gereken işlemler ise şu şekildedir;

 • Öncelikle malzeme seçimi yapılmalıdır.
 • Sonrasında havadan gaz kapılması önlenir. 
 • Bu işlem ile gaz giderilir ve tane küçültülür. 
 • Son olarak temizleme işlemi ile ise ergitme işlemi tamamlanmış olur. 
 • Gaz kapılmasının önlenmesi için de bir örtü altında ergitme işlemi yapılır. Bu durum aynı zamanda parçacıklardan arınmak için de faydalı bir yöntemdir. 

Bu aşamalar izlenerek yapıldığında ergitme işlemi sırasında yaşanma ihtimalı olan kazalardan da büyük ölçüde uzak durulmuş olunacaktır.

Ergitme İşlemi İçin Malzeme Seçimi Nasıl Olmalıdır?

Ergitme işlemi için en önemli noktalardan biri elbette malzeme seçimidir. Malzeme seçimi yaparken muhakkak dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Bu noktalar dikkat edilmediği takdirde çeşitli fiziksel tehlikelerin meydana gelmesi çok yüksek bir ihtimaldir. Ergitme işlemi için malzeme seçimi yapılırken malzemenin kirli ve rutubetli olmamasına özen gösterilmelidir. Bu duruma dikkat edilmediğinde gaz arızası gibi sorunların yaşanma ihtimali de olmaktadır. Bu da tehlikeli sonuçlara sebebiyet verebilmektedir. Özellikle güvenli bir işlem için bu riskler için gerekli önlemler alınmalıdır.

Ergitme İçin Gaz Giderme Nasıl Yapılır?

Ergitme işleminin önemli bir diğer aşaması da gaz gidermedir. Gaz giderme işlemi için uygulanabilecek birkaç yol bulunmaktadır. Bunlar;

 • Mevcut tüm gazın ergiyit içinden atılması gerekmektedir. Gaz miktarı döküm sırasında gereken eklemeler yapılarak giderilebilir ve yönetilebilir. 
 • Balon halinde ergiyik içerisinden gaz geçirme yöntemi ise yaygın ve çok tercih edilen bir yöntemdir. 
 • Sıcaklık sabit tutularak ya da düşürülerek gaz giderme işlemi de gerçekleştirilebilmektedir. 
 • Bunların yanı sıra tercih edilen farklı gaz giderme yöntemleri de bulunmaktadır. Bu ergitme işini yapan kişinin tercihine göre farklılık gösterebilmektedir fakat yaygın olarak kullanılan yöntem budur.

Ergitme Fırını Nedir?

Genel olarak mevcut iki grafit elektrot arasında düşük dereceli gerilim veya yüksek elektrik uygulanarak meydana çıkan ısı ile metalin ergitildiği fırındır. Kapasiteleri 150 kilogram ve 3000 ton arasında farklılık göstermektedir. Isı derecesi ise 3000 dereceye kadar çıkmaktadır. Endüstri içerisinde kütle formunda yüksek kaliteli ve alaşımlı çeliklerin üretildiği alanlarda kullanılmaktadır. Yüksek ısı için yüksek akıma ihtiyaç duyulduğu zamanda beklenmedik ark voltajı düşüşü gerçekleşmiştir. Ergitme fırınları üçe ayrılır;

 • İndirekt Isıtmalı Ark Fırını: Elektrotların uçları karşılıklı ve açıkta bir biçimde yerleştirilmektedir. Bunların arasında meydana gelen radyasyon sayesinde ise metal ergitilir.
 • Direkt Isıtımalı Ark Fırını: Bu fırında elektronlar metale doğrultulmuştur ve ark, elektrotlarla metal arasında meydana gelir. 
 • Örtülü Ark Fırını: Metalin içine gömülü elektrotlar bulunur. Bundan dolayı burada bulunan elektrotlar bir iletken ile beraber temas halindedir. 
Ergitme Ocağı Nedir?
Ergitme fırını ile ocakları arasında çok fark bulunmaktadır. İkisi de benzer işlevleri görmektedir. Ergitme ocakları ise 4 gruba ayrılmaktadır;
 • İndüksiyon Ocakları: Fırın bobin ile sarılı olmaktadır. Bobinden geçen elektrik, kuvvetli bir manyetik alan meydana getirir. Bu alan ergitilecek olan metalin ısısını artırır ve ergitme bu şekilde gerçekleşir.
 • Elektrik Ark Ocakları: Geniş bir kazan formundaki refrakter kaplı gövdeden meydana gelen ergitme fırınlarıdır. Genel olarak çeliğin eritilmesi esnasında kullanılır. 
 • Kupol Ocakları: Bu ocakların yükseklikleri uygulamalara göre değişiklik göstermektedir. Dış çapları 1-2 metre arasında olmaktadır. Malzemenin üstüne bir kum yatağı oluşturulur. Uygun bir kok tabakası doldurulduktan sonra ise ateşlenir. Bu işlem sonrasında yükleme kapısından pik, kok, hurda ve kireçtaşı ilavesi yapılır.
 • Potalı Ocaklar: En eski ve en basit yöntemdir. Ocak işi ateş tuğlası yani refrakter ile örülür ve potalı ocak üzerinde bir kapak bulunur. Kapasitesi ise 15-1000 kilogramdır.

Bu ocaklar demir eritme ocağı, alüminyum eritme ocağı, bakır eritme ocağı gibi birçok işlev için kullanılmaktadır.

Ergitme Sıcaklığı Nedir?

Bir ergitme işlemi sürecinde ergitme sıcaklığı da kritik noktalardan biridir. Bu süreci daha iyi anlayabilmek için ergitme sıcaklığı nedir sorusunun yanıtını anlamak gerekmektedir. Ergitme sıcaklığı parça boyutlarına göre farklılık göstermektedir. Küçük parçalar için 1350 derece ila 1450 derece arasında farklılık görülür. Büyük dökme demir parçalar için ise 1300 derece ve 1400 derece arasında farklılık görülmektedir. Küresel grafitli dökme demir ise kolaylıkla oksitlenmektedir.  
Eritme Potası Nedir?
Ergitme ile ilgilenen ya da işi bununla ilgili olan kişiler tarafından sıklıkla sorulan bir soru ise eritme potası nedir sorusu olmaktadır. 1780’lerden beri kullanılan erime-birlikte metafor eritme potasıdır. Eritme potası terimi ise tam anlamı ile aynı isimde 1908 yılında milliyetlerin, etnistlerin ve kültürlerin kaynaşması ile beraber tanımlanan bir mecaz olarak Birleşik Devletleri’nde kullanıma girmiştir. Bu aparat kapaktan ve termostat kontrollü ısıtma sisteminden oluşmaktadır. Güzel bir şekilde izole edilmiş çelik ceket içerisinde bulunan 3 litre kapasiteli bir eritme potası genel eritme potalarına bir örnektir. Eritme potaları ise genellikle mika, karo, graffiti veya çimentodan üretilmektedir. Metallerin eritilmesi gerektiği tüm imalat sektörlerinde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Çeşitli eritme potaları mevcuttur. Her sektörde kullanılan pota farklı olabilmektedir.


0000-00-00

RETERM

Soğutma Kulesi Nedir?

Soğutma Kulesi Nedir?

Soğutma kulesi nedir sıklıkla merak edilen konulardan biridir. Soğutma kulesi, su akışı daha düşük bir sıcaklığa soğutulduğunda atık ısıyı atmosfere çıkaran bir ısı giderme cihazıdır. Bir soğutma kulesinin içindeki ısı yayma tipine "evaporatör" denir, çünkü soğutulmuş suyun küçük bir kısmının hareketli bir hava akımına buharlaşmasına ve geri kalanı için önemli bir soğutma sağlamasına izin verir. Su akımından hava akımına aktarılan ısı, havanın sıcaklığını ve bağıl nemini sıfıra yükseltir ve bu hava atmosfere salınır. Soğutma kuleleri gibi buharlaşmalı ısı giderme cihazları "hava ile soğutulur" veya klima, imalat ve enerji üretimi için soğutulmuş su sağlaya su soğutma kulesi uygulamalarıdır.

Soğutma Kulesi Çeşitleri Nelerdir?

 • Atmosferik Kule:
 • Kule içindeki havanın hareketi rüzgara bağlıdır. 
 • Su, nozullar vasıtasıyla yukarıdan püskürtülür. 
 • Mekanik aksamı olmadığı için uzun ömürlüdür ve az bakım gerektirir. 
 • Hava sirkülasyonu görünmüyor. 
 • Kule çok uzun ve dar ise, sirkülasyon pompası kolonu uzun olmalıdır. 
 • Açık ve temiz alanlara yerleştirilmelidir. 
 • Hava giriş ve çıkış yüzeyleri en sık rüzgar yönüne yerleştirilmelidir. 
 • Uzun yapılarda rüzgar kuvvetine karşı önlem alınmalıdır. 
 • Kule kenarlarında sis oluşma riski vardır.   
 • Su sıcaklığı rüzgar yönüne ve şiddetine göre değişir.

 • Püskürtme Kulesi 
 • Sadece üst kısım bir nozul ile donatılmıştır. 
 • Düşük bakım maliyetleri.
 • Su püskürtmek için pompa kafasının yüksek olması gerekir. 
 • Nozul tıkanıklığı dengesizlik yaratır ve verimi düşürür. 
 • Nispeten düşük soğutma yükleri için uygundur.

 • Doldurma Kulesi 
 • Yüzey alanını ve Hava/Suya maruz kalma süresini artırmak için dolgu maddeleri kullanılır. 
 • Performansı püskürtme kulesinden üstündür.

 • Cebri Hava Kulesi 
 • Fanlar sayesinde tam hava akışı kontrolü mümkündür. 
 • Su sıcaklığı kontrol edilebilir. 
 • Kulenin konumu rüzgardan bağımsızdır. 
 • Verimli kulelerde yaklaşık yaş termometre sıcaklığı 1 ila 1.5°C olabilir, ancak pratikte 3°C daha iyidir. 
 • Fan kapasitesi nedeniyle işletme maliyetleri yüksek olabilir. 
 • Mekanik arıza performansı azaltabilir. 
 • Çıkış havasının girişe devri daimi engellenmelidir. Aksi takdirde kulenin performansı düşecektir. 
 • İşletme ve bakım maliyetleri doğal akış kulelerine göre daha yüksektir. 
 • Fanlardan kaynaklanan titreşimleri ve özel gürültüleri önlemek için önlemler alınmalıdır.

 • Blower Kuleleri 
 • Kule girişlerindeki fanlar havayı tampon bloğun üzerinden üfler. 
 • Mekanik parçalar kule tabanına yakın konumlandırılmıştır. Bu nedenle, bakım sırasında titreşim sorunu daha az ve kolay erişilebilir. 
 • Bazı tiplerde ekshalasyon hızı düşükse resirkülasyon riski vardır. Bu durumda, hava kanallardan hızla tahliye edilmelidir.

 • Emiş Kulesi 
 • Hava genellikle kulenin tepesinde bulunan bir fan tarafından çekilir. 
 • Daha büyük fanlar nedeniyle daha düşük hızlar kullanılabildiğinden gürültü olasılığı daha düşüktür. 
 • Yüksek emiş hızında vakum yapabilir. Hava filtresi gerekebilir. 
 • Egzoz hızı yüksek olduğunda devridaim kapasitesi düşüktür. 
 • Fanlar üstte yer aldığından titreşime daha yatkındır. 
 • Bakım sırasında mekanik parçalara ulaşmak daha zordur. 
 • Nemli havaya maruz kalan mekanik parçalar. 
 • Fanlar tabana monte edilmediğinden taban alanı üfleme kulesine göre daha küçüktür.

 • Çapraz Akışlı Kule 
 • Memba kulesine göre daha geniş bir taban alanına sahiptir. 
 • Girişler kulenin maksimum yüksekliğine yerleştirilebilir. Düşük kule yüksekliği nedeniyle mimari kısıtlamalara uyum sağlayabilir. 
 • İntravajinal yerleşimde resirkülasyon riski vardır. 
 • Kolay erişilebilir su dağıtım sistemi. 
 • Kule iç mekanlarda kullanılmıyorsa tozdan korunmalıdır.

Soğutma Kulesi Ne İşe Yarar?

Soğutma kulesi, klima veya üretim tesislerinde soğutma suyundan atmosfere ısı vermek için kullanılan bir cihazdır. Soğutma kuleleri açık ve kapalı olmak üzere iki tiptir. 
 • Açık bir soğutma kulesinde soğutulacak su, küçük nozullardan doğrudan havaya püskürtülür. Su damlacıkları etraflarındaki hava ve kendi buharlaşmasıyla soğutulur. Sudan havaya duyarlıdır ve ısı gizli ısı olarak aktarılır. 
 • Kapalı bir soğutma kulesinde (evaporatif kondenser) soğutulacak su zikzak borular içindedir. Soğutma havası borunun dışından geçer. Bu sırada borudan bir miktar daha su püskürtülür. Bu suyun buharlaşması için gerekli ısı, boru hattında soğutulacak sudan çekilir. Böylece kapalı soğutma kulesinde soğutulacak su dış ortama maruz kalmaz ve yüzey kondenserinde kapalı devre soğutulur.
Kuledeki hava akışı zorunlu veya doğal olabilir. Isı transfer yüzeyini arttırmak için dolgu maddeleri kullanılabilir. Cebri akış tiplerinde hava hareketi radyal veya eksenel fanlar ile sağlanabilir. Kuleler farklı malzemelerden yapılabilir. Betonarme, ahşap, güçlendirilmiş plastik panellerle sütun tipi işler; standart kuleler genellikle çelik veya takviyeli plastik panellerden yapılır. Çelik kulelerde sadece galvaniz sac veya korozyon önleyici boyalı sac kullanmak yeterli değildir. Korozyonu önlemek için özel işlem görmüş, boyanmış ve kaplanmış sacdan yapılmış kuleler kullanılmalıdır. Su veya aşındırıcı atmosfer koşulları durumunda, plastik bir kule kullanılmalıdır.

Soğutma Kulesi Nerelerde Kullanılır?

 • Su soğutma kuleleri endüstriyel alanlarda ve özellikle iklimlendirme amaçlı otellerde kullanılmaktadır, yaygın kullanım alanları ise:
 • Enjeksiyon makineleri 
 • Jeneratör sistemleri 
 • Kompresörler (özellikle turbo kompresörler) 
 • Oteller 
 • Termal su kaynakları 
 • Cojenerasyon sistemleri 
 • Lastik geri dönüşüm tesisleri 
 • Gübre üretim tesisleri 
 • Dondurma üretim tesisleri 
 • Tutkal üretim tesisleri 
 • İplik üretim tesisleri 
 • Alüminyum enjeksiyon fabrikaları 
 • Haddehaneler 
 • Çelik profil yada sac imalathaneleri 
 • Pik ya da sfero döküm makineleri 
 • Reaksiyon sonucu ısı açığa çıkan kimya fabrikaları 
 • Polistiren fabrikaları 
 • Araba üretim tesisleri 
 • Pp geri dönüşüm tesisleri 
 • Doğalgaz çevrim santralleri 
 • Kömür üretim tesisleri 
 • Termik santraller 
 • Gıda üretim fabrikaları 
 • Yağ üretim tesisleri 
 • Pvc üretim tesisleri 
 • Lastik üretim tesisleri 
 • İçki üretim tesisleri 
 • Meyve suyu üretim tesisleri 
 • Çimento fabrikaları 
 • Balık ve balık yağı üretim tesisleri 
 • Şeker üretim tesisleri 
 • Tuz üretim tesisleri 
 • Konserve gıda üretim tesisleri 
 • Halı üretim tesisleri 
 • Kozmetik üretim tesisleri 
 • Çocuk bezi üretim tesisleri 
 • Mantar üretim tesisleri 
 • Sentetik çuval üretim tesisleri 
 • Poliüretan üretim tesisleri 
 • Deri üretim fabrikaları 
 • Pet üretim tesisleri 
 • Suni deri üretim tesisleri 
 • Su yalıtım membran tesisleri 
 • Makine imalatı fabrikaları 
 • Masterbatch boya imalatçıları 
 • Tarımsal ürün fabrikaları 
 • Plastik üretim tesisleri 
 • Hastaneler 
 • Okullar 
 • Devlet daireleri 
 • Galvaniz fabrikaları 
 • Mühendislik şirketleri 
 • Alışveriş merkezleri

Su Soğutma Kulesi Nasıl Çalışır?

Soğutma kulesi çalışma prensibi bazı formüllere dayanır. Ters akım cebri su soğutma kulelerinde, işletme tarafından ısıtılan su, su dağıtım sistemi ve özel imal edilmiş sprinkler kullanılarak tüm su kulesi bölümüne eşit olarak yukarıdan aşağıya doğru püskürtülür. Püskürtülen su blokları, kulenin doldurma elemanlarından süzülerek ayrıştırılır. Üstteki motor ve fan tertibatı sayesinde dış ortamdan nem içeren hava contalar vasıtasıyla aşağıdan yukarıya doğru emilir.
Giriş soğutma yüzeyinde hava ile buluşan su soğuyarak havaya ısı verir ve küçük bir kısmı buharlaşır. Soğutulan su, kulenin soğuk su deposunda toplanır. Toplanan su bir pompa ile tesisat sistemine getirilecektir. Hava (doyma noktasına yakın), kulenin tepesindeki fan bacası yoluyla atmosfere salınan su buharlaşması nedeniyle artan nem içeriğine sahiptir. 

Soğutma Kulesi Kapasite Hesabı Nasıl Yapılır?

Gerçek hayatta kulenin verimli çalışabilmesi için belirli kısıtlamalar vardır ve bu kısıtlamalar seçimi çok zorlaştırmaktadır. Örneğin tampon kütledeki hava hızı, ısı transferinin en önemli yollarından biridir. Suyun buharlaşma miktarı normalden düşük olduğunda yeterli ısıyı aktaramayacak, normalden fazla olduğunda ise su taşınımından dolayı su kaybı olacaktır.
Soğutma kulesi kapasite olarak anılan birimle belirlenir.
Q=m.c.Δt formülü ile kcal olarak yapılan kısaltmada kilokalori tanımı yapılır.
Kilokalori= Kilogram/saat. Kalori/gram derece.
Kcal=kg/h. cal / gr°C .°C olacaktır.
1 kw = 859.85 kcal/saat eder

Soğutma Kulesi Seçimi Nasıl Yapılır?

Soğutma kulesi seçimi yapılırken dikkat edilmesi gereken detaylar söz konusudur. Dolgu üzerinde ısı transferi için geçirilen hava miktarı belirli düzeyin üzerine çıkarsa su taşınması, belirli düzeyin altında kalırsa kuledeki ısı transferi yetersiz kalacaktır. Su dağıtım tesisatından geçirilen sıvı miktarı; boru çapları ve nozul sayısının belirlenmesi dağıtım tesisatındaki basıncın doğru seçilmesine yardımcı olacaktır. 

2022-08-16

RETERM

Köprü Diyot Nedir?

Köprü Diyot Nedir?

Köprü diyot, alternatif akımı doğru akıma dönüştürür. Köprü diyot yaygın olarak elektronik bileşen ve cihazlar için gerekli olan doğru akım voltajını oluşturan bileşen olarak kullanılır. Yük akımının ihtiyacı olan köprü diyotu seçmek gerekir. Elektronik devre uygulamalarında seçilmesi gereken diyot güç kaynağında bileşenlerin derecelendirmeleri önemlidir. 
Güç kaynağı seçimi yaparken arızanın voltajı, sıcaklık aralıkları, montaj gereksinimleri ve akım derecelerine dikkat etmek gerekir. Köprü diyot belirli bir sembolle gösterilir. Bu sembolde bir doğru üzerinden negatif ve pozitif uçları bulunan ok başı ileri eğimli durumda bulunur. Geleneksel akımı göstermek için bu duruş kullanılır. Bu işarette anot p tarafına, katot n tarafına bağlı anlamını taşır. Zener diyot sembolü ile benzerlik gösterirler.

Diyot Nedir?

Diyot tek yöndeki elektrik akımlarını geçiren bir devre elemanıdır. Aynı zamanda yarı iletkendir. En önemli özellikler tek yönde akımı geçirmektir. Bu nedenle genellikle doğrultma devrelerinde kullanılırlar. Bazen de devrelerin girişinde devreyi ve devre elemanlarını korumak için de kullanılabilirler. 
Diyotlarda bağlanma yönleri bulunur bunun sebebi tek yönlü akımı geçirmeleridir. Doğru bağlanamamaları durumunda belli bir noktaya kadar akımı geçirmezler. Daha sonra ise çok fazla zorlanarak arıza verebilirler. Bir diyotu doğru bağlayabilmek için yönlerini bilmek gerekir. Diyotun artı ve eksi olmak üzere iki yönü bulunur. 
Diyotun anotunu artı katodunu ise eksi bağlama yaparak doğru bir işlem yapılmış olur. Diyot bağlantı şeması oluşturularak bu bağlantılar gösterilir. Bu şekilde iletim gerilimine ulaşınca diyot iletime geçer. Ters bağlantı yapıldığında belirli bir gerilime kadar dayanan diyot en sonunda arıza verir. Bu arıza verdiği noktaya ise kırılma noktası adı verilir.

Köprü Diyot Ne İşe Yarar?

Köprü diyotlar alternatif akımları doğru akıma dönüştürmek için kullanılırlar. Yarım dalga ve tam dalga diyotlarla aynı sınıfta bulunurlar. DC’nin saf halini yakalamak için köprü devresiyle beraber kondansatör de kullanılması gerekir. Köprü diyotlar genellikle inşaatlarda kullanılır. Bir köprü regüle devresi dört diyot ve bir yükleniciden oluşur. 
Bu dört diyotun amacı alternatif akımı doğru akıma çevirmek olduğu için kapalı döngü konfigürasyonunda bağlanır. Maliyet açısından uygundur. Bunun sebebi pahalı bir transformatör olmamasıdır. Maliyeti az olması köprü diyotu tercih sebebi yapar. Birçok elektronik devre, çeşitli elektronik temel bileşenlere mevcut AC ana şebeke kaynağından güç sağlamak için doğrultulmuş bir DC güç kaynağı gerektirir. 
Bu doğrultucuyu ev aletleri gibi çok çeşitli elektronik AC güç cihazlarında bulunabilir. Motor kontrolörleri, modülasyon işlemi, kaynak uygulamaların da köprü diyot bulunur. Köprü diyotun yanında önemli olan diğer konu da fotodiyot nedir konusudur. Fotodiyot ışık enerjisiyle iletime geçen yarı iletken elemandır.

Köprü Diyot Ölçümü Nasıl Yapılır?

Köprü diyot ölçümü yapmak için avometre adında bir cihaz kullanmak gerekir. Bu cihazın uçları köprü diyotun alternatif akım uygulayan uçlarına değdirilir. Avometrede bulunan ibre ya hiç sapmaz ya da yüksek derece de direnç gösterir. Daha sonra ölçü aletinin uçları diyotun uçlarıyla tam tersi yer değiştirerek tekrar temas ettirilir. 
Bu iki durumdan birinde ölçü aletinin ibresinin sapması birinde ise hiç kıpırdamaması gerekir. Bu koşul gerçekleşirse köprü diyotu sağlam demektir. Eğer sonuç bu şekilde değilse diyotta arıza var olduğu saptanır.

Köprü Diyot Sağlamlık Testi Nasıl Yapılır?

Köprü diyot testi yapabilmek için avometre adında ki cihaza ihtiyaç vardır. Bu cihaz diyotun doğru çalışıp çalışmadığını belirlemek için kullanılır. Cihazı kullanmaya başlamadan önce şu adımlar uygulanır:
 • Devreye giden tüm gücün kapalı olduğundan emin olmak gerekir. Yani diyotta hiçbir gerilim olmamalıdır.
 • Avometre diyot testi moduna getirilir.
 • Test uçları diyotun uçlarına bağlanır.
 • Uçlar yer değiştirerek tam tersi bağlama yapılır.
Bu adımlar uygulandığında ilk test uçları ve diyot bağlandığında cihazda hiç sapma görülmez veya ibre direnç gösterir. Daha sonra uçlar yer değiştirerek bağlandığında da aynı durum söz konusu olur. Burada önemli olan bir bağlamada ibre direnç gösteriyorsa diğer bağlamada sapma yapmamalıdır. Bu durum köprü diyotun doğru çalıştığı anlamına gelir. Fakat farklı bir durumda ise köprü diyot arızası gözlenir.

Köprü Diyot Neden Yanar?

Alternatif akımın doğru akıma dönüştürülmesi işlemine doğrultma, bu çalışmada kullanılan devreye ise doğrultucu denir. Köprü diyot çeşitleri temel olarak üç tipte sınıflandırılır: Yarım dalga doğrultucu, merkez kılavuzlu tam dalga doğrultucu ve köprü doğrultucu. Bu üç doğrultucunun hepsinin ortak bir amacı, alternatif akımı (AC) doğru akıma (DC) dönüştürmektir.
Köprü diyotun doğru bir şekilde çalışmaya devam edebilmesi için gerekli prosedürleri uygulamak gerekir. Diyota uygun olmayan ters pozisyonda ve giderek artan bir akım verilirse diyot kısa devre olur veya yanar bu durumda da diyottan çok büyük akımlar geçmeye başlar.
Köprü diyot devrelerinin kullanım alanları geniştir. Maliyeti uygun olduğundan güç kaynağı devrelerinde sıklıkla tercih edilir. Modüle edilmiş olan radyo sinyallerindeki genliği tespit etmek için kullanılır. Bir diğer kullanım alanları ise köprü dalga doğrultuculardır.

Köprü Diyot Neden Isınır?

Köprü diyotla yapılmış bir doğrultucu ısınmaya daha yatkındır. Bunun nedeni köprü diyotlar da ikişerli seri çalışma olmasıdır. Bu nedenle diyor üzerinden akım geçtiğinde mutlaka ısınma yaşanır. 50 amper köprü diyot 5 amper de gözle görülür bir ısınma yapar. Bu nedenle soğutucu kullanmak gerekir. 
Isınma yapmasının bir diğer sebebi ise köprü diyot üzerinde akıma bağlı olarak güç kaybı yaşanmasıdır. Diyottan geçen akımın gücüne bağlı olarak diyottaki ısınma miktarı da değişiklik gösterir. Diyottan yüksek akım geçerken yeterli bir soğutucu olmazsa zamanla diyotun gücü azalır ve çıkışta vereceği net amper değeri de düşer. Yani belirli bir amper değerinden sonraki değerle için güçlü bir soğutucu kullanmak gerekir. Köprü diyot çıkış voltajı giriş voltajından düşüktür.

Köprü Diyot Devresi Nedir?

Köprü doğrultucu, tam dalga doğrultma sağlamak için yaygın olarak kullanılan elektronik bir bileşendir. Dört diyot kullanan köprü doğrultucu devre, her bacakta bir diyot bulunan bir kareye dayalı devre şeması ile farklı bir formata sahiptir. Performansı ve yetenekleri göz önüne alındığında, tam dalga köprü doğrultucu, birçok lineer güç kaynağında, anahtarlamalı güç kaynaklarında ve düzeltmenin gerekli olduğu diğer elektronik devrelerde kullanılır.
Köprü tipi doğrultma devresi bir diyagramı, merkezde bir köprü doğrultucu bloğuna sahiptir. Bu, dört adet diyota sahip bir köprü devresinden oluşur. Bunlar ayrı diyotlar olabilir veya köprü doğrultucuları tek bir elektronik bileşen olarak elde etmek de mümkündür. Köprü doğrultucu, tam dalga doğrultma sağlar ve iki diyot kullanan tam dalga doğrultucuya göre, transformatörde hiçbir merkez musluğunun gerekli olmaması avantajına sahiptir. Bu, çevrimin her iki yarısı için tek bir sargının kullanıldığı anlamına gelir.

2022-08-17

RETERM

Kondenser Nedir?

Kondenser Nedir?

Kondenser, soğutma sistemlerinde kullanılan bir kavramdır. Soğutma sistemine giren gaz maddeyi sıvı haline dönüştürme işlemine kondenser denir. Kondenser, bir tür yoğuşma işlemi olarak da bilinmektedir. Kondenser ismi İngilizce’den çevrilmiştir. Kondenser soğutma sistemlerinin dışında yalıtım sistemleri için de kullanılan bir yoğuşma türüdür. 

Kondenser Çeşitleri Nelerdir?

Kondenser işlemiyle evaporatör (buharlaştırıcı) zemin hazırlanır. Evaporatör yoğuşan sıvı buharlaştırınca, ortamdaki sıvı alınır ve kondenserde tekrar sıvı hale getirilir. Bu işlemden sonra, ortama sıvı halde tekrar ısı verilir. kondenser üzerinde bulunan fanlar, soğutulma işlemine hazır olan havayı ortama aktarır soğutma işlemi bu şekilde gerçekleşmiş olur. Soğuk havanın daha fazla soğutulması için kondenser üzerindeki boruların kıvrım sayısının fazla olması gerekmektedir.
Kondenser çeşitleri 3’e ayrılır.
 • Evaproratif kondenser: Bu kondenser çeşidi, yoğuşma işleminde, hava ile birlikte su spreyinin kullanılması ile gerçekleşir. Evaproratif kondenser, hava ve su soğutmalı kondenserin birleşimi olarak bilinmektedir. Bu kondenser çeşidi, sürekli arıza verdiğinden ve tamiri zor olduğundan, tercih edilmeyen kondenser çeşitlerindendir. 
 • Su soğutmalı kondenser: En çok tercih edilen kondenser çeşididir. Su soğutmalı kondenser, düşük maliyetli ve masrafsız bir kondenser çeşididir. Genellikle büyük kapasiteli soğutma sistemlerinde tercih edilir. Bu kondenser sisteminde, boru seçerken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır.  İlk olarak kondenser borusunun ısı geçirme özelliğine dikkat edilmelidir. Kanatlı boru kullanımında, kanatın verimli olmasına, sıvının soğuma seviyesine ve basınç kaybına dikkat edilmelidir. 
 • Hava soğutmalı kondenser: Bu kondenser çeşidinin kolay bir yapısı vardır. Kolay tamir edilir. Maliyeti düşük ve masrafsız olması sebebi ile tercih edilen kondenser çeşididir.

Kondenser Nasıl Çalışır?

Kondenser çalışma prensibi, kısaca ortamda bulunan sıvı ve gaz moleküllerinin yoğuşması ile açıklanabilir. Yüzeyin özelliklerine bağlı olarak, oluşma tarzı değişebilmektedir. Yüzeyin özelliklerine göre damla teşekkül yoğuşma ve film teşekkül yoğuşma olarak değişir. Damla teşekküllü yoğuşma durumunda film teşekkülünden daha fazla ısı elde edilebilir. Damla teşekkülü sekiz geçirgenlik katsayısına sahipken film teşekkülünde bu oran dörde düşmektedir. Damla teşekkülü yoğuşma film teşekkülünden daha maliyetlidir. Eğer damla teşekkülü tercih edilecek ise az ölçüde film teşekküllü yoğuşma ile birlikte tercih edilmelidir. Kondenserde ısı değişimi 3 şekilde gerçekleşir.
 • Aşırı soğutularak
 • Kızgınlığı alınarak
 • Refrijeran yoğuşması ile gerçekleşir.
Kondenser düzenine göre, kondenser alanının yüzde onluk kısmını aşırı soğutma kullanır. Kondenser alanının yüzde beşi ise kızgınlığın alınması için kullanılır. Bu ısı geçirme şekillerine bağlı olarak kondenserdeki sıcaklık ve ısı katsayıları değişiklik gösterecektir. Kızgınlığın alınmasındaki sıcaklık oranından daha az katsayı oranı bulunurken ve aşırı soğutma evresinde katsayı düşmesi beklenirken, tam tersi bir şekilde aşırı soğutma sıcaklık kat sayısı daha fazla olacaktır. Yoğuşma sırasında ise kızgınlığın alınması evresindeki sıcaklık katsayısı ile aşırı soğutma kat sayısı,alt veya üst seviyelerinin arasında olacaktır. Bir deney yapıldığında tam tersi bir durum gerçekleşmesi söz konusu olabilmektedir. Yani ısı transferi kat sayısının artmasına karşın sıcaklık farkının azalması beklenmektedir. Bu durumda bir ters orantı söz konusudur. Bu kat sayı değerlerinin ortalaması alınabilmektedir. Hesaplamanın basit olması için bir tane ısı kat sayısı ile bir tane sıcaklık aralığı değeri tercih edilmektedir. Birden fazla değerlerin kullanılması hesap işlemini zorlaştıracaktır.

Kondenser Ne İşe Yarar?

Kondenser nedir sorusuna verilebilecek en kısa cevap, yoğuşmadır, sıcak bir gaz halinde bulunan sıvıyı, yoğuşma yöntemi ile soğutur. Bu madde değişimi ile soğutma işlemine, kondenser denir. Kondenser yoğuşturucu olarak da bilinmektedir. kondenser, soğuk hava vermek için kullanılır. Isı değişim aracı olarak da bilinmektedir. Kondenser, bir tür soğutma görevlisidir. 
Kondenser soğutma sistemi içinde yer alan bir yoğurucudur. Gazı aldıktan sonra ortama dağıtarak, sıvı hale dönüştürür. Soğutma sisteminde kondenserin temel amacı, kondenserin basınç ve sıcaklığı artırarak sıvı halde ortama dağıtmasıdır. Soğutucu akışkanın buharlaşırken çevreden çektiği ısı kompresör ısınmasından dolayı ısınır ve buharlaşır. Bu ısıyı dışarı atma ve soğutma işlemini kondenser gerçekleştirir. Kondenserlerde kondenser fanı kullanılır. Kondenser fanının amacı ortama soğuk havayı yaymaktır.

Kondenser Ve Evaporatör Arasındaki Farklar Nelerdir?

Hem kondenser hem de evaporatör ısı değiştirici aktörleridir. Isı değişimi ve yoğurucu akışkanın arasında bir değişim cihazı olarak bilinir. Kondenser ve evaporatörün yapısı farklıdır ancak çalışma süreci aynıdır. Aslında isim değişikliği ve yapı değişikliği olsa da, her ikisinin de görevi aynıdır. Soğutucu sıvıyı yüzeyden geçiren ısı değişim cihazları olarak da, bilinmektedir. Isı değişimini etkileyen hususlar açısından da kondenser ve evaporatör aynı görevi görür. Isı değişimi ve değişim alanı ve sıcaklık farkı katsayısı tüp ilişkisine bağlıdır.
Kondenser ve evaporatör, farklı çalışır. Kondenser ortamı yoğuşturmak ve soğutmak için kullanılırken, evaporatör ise dış sıvıyı emer ve soğutucu akışkanın madde değişimi için kullanır. Evaporatör, soğutma akışkanını sıvıdan gaza dönüştürme işlemini, gerçekleştirir. Kondenser ise gazdan sıvıya dönüştürme işlemini gerçekleştirir. Evaporatör ve kondenser arasında madde değişimi alanında, tam tersi bir olay söz konusudur. kondenser, soğutma sistemlerindeki ana ısı değişim elemanlarından biridir. Görevi buzdolabından çıkarılmış ve aşırı ısınmış soğutucu buharını gaz halden sıvı hale dönüştürmektir ve yoğuşturulmuş akışkanı ısı ortamına bırakmaktır. Su ve hava kondenser çeşitleri yaygın kullanılan soğutma alanlarıdır.

Hava Soğutmalı Kondenser Nedir? 

Hava soğutmalı kondenser, yaygın kullanılan bir kondenser çeşididir. Hava soğutmalı kondenser; kompresör tarafından sıkıştırılan, gazın dış ortamdan ısı alarak yoğuşturulması işlemini gerçekleştirir. Kondenser, soğutucu sistemden ayrı çalışır. Soğutucu yüzeyine izole edilmiş şekilde de çalışabilmektedir. Kondenser, soğutucu buharından ısıyı çeker ve soğutucu akışkanın sıvılaşmasını sağlar. Hava soğutmalı kondenserde, ısı alışverişi kızgınlığın alınması ile aşırı soğuma ve akışkan sıvının yoğuşması ile gerçekleşir. Kondenserde yoğuşma işleminin gerçekleşmesi için soğutma sisteminde bazı özelliklerin bulunması gerekir. İlk olarak, soğutma sisteminde boruların ısı iletkenlikleri yüksek düzeyde olmalıdır. Kondenserin çalışma ortamına dikkat edilmeli ve kondenserde verimlilik aranmalıdır.

Su Soğutmalı Kondenser Nedir?

Su soğutmalı kondenserler değişik şekillerde yapılır. Ve farklı boru tipleri mevcuttur.
 • Double pipe (iç içe geçirilmiş çift t boru)
 • Yatık tertipli boru, zarf şeklinde borulardır. (steel and tube)
 • Dik ve yatık borular, dış zarf tipidir. (helisel serpantin)
 • Dik tertipli borular, zarf tipi borulardır.
Su soğutmalı kondenser düzeni ve uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. ilk olarak, suyun kirlenme oranına dikkat edilmelidir. Su borusunun ısı geçirgenliği dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husustur ve son olarak kanat verimine dikkat edilmelidir.

Evaproratif Kondenser Nedir?

Evaporatif kondenser, soğutma sistemlerinde su ve havanın birlikte kullanılarak yoğuştuğu kondenser çeşididir. Evaporatif kondenser çeşitleri tamiri zor kondenser çeşitlerindendir. Çabuk kirlenen evaporatif kondenserler, maliyetli olduğundan pek tercih edilmez. Bu tür kondenser çeşitleri endüstriyel soğutma sistemlerinde kullanılır. Evaprotatif kondenser kapasitesinde bulunması gereken bazı özellikler vardır. Bu özellikler; kompresör giriş gücü, yoğuşma sıcaklığı ve dış ortamın termometre sıcaklığıdır.


     

  
0000-00-00

RETERM

İndüksiyon Nedir?

İndüksiyon Nedir?

İndüksiyon nedir sorusunun en net cevabı temassız ısıtma işlemidir. İndüksiyon ısıtma, standart ısıtma sistemlerine göre ısıtma işleminin kısa olması ve çevreye ısı dağılımı yaymaması bakımından avantajlıdır. Bobin içine yerleştirilmiş bir miktar metalin saniyeler içinde ısınması indüksiyon sayesinde olur. Bu yüzden günümüzde hızlı ve ekonomik olması bakımından ev ve iş yerlerinde kullanım alanları giderek yaygınlaşmaya başlamıştır. 
İndüksiyon Ne Amaçla Kullanılır?
İndüksiyon ısıtıcı, bir akım türüdür. Sanayilerde belirli bir parçanın sertlik derecesini arttırmak için kullanılır. İndüksiyon ısıtma devresi kullanabilmek için iki önemli öğeye ihtiyaç vardır. Bunlardan biri değişken manyetik alan, ikincisi manyetik alan içine yerleştirilmiş iletken bir malzemedir. Bu malzemeden akım geçerken elektronlara karşı bir direnç oluşur. Bu direnç ısı olarak kendini gösterir ve hızlı ısıtma işlemi gerçekleşir. Bu sisteme bilim dünyasında Joule ısıtma sistemi denir.
Temassız ısıtma işlemi olan indüksiyon ısıtma, otomotiv, çeşitli mühendislik alanları ve havacılık sektöründe kullanılır. İndüksiyon akımı mıknatıs ve manyetik alan sayesinde elde edilir. İletken maddeye sarılan teller sayesinde ısınma işlemi gerçekleşir. Isıl işlem adı ile de bilinen indüksiyon, günümüzde yaygın olarak sanayilerde kullanılmaktadır. İndüksiyon ile ısıtma ekonomik ve ısı kaybının az olması gibi özelliklere sahip olmasından dolayı oldukça avantajlı bir sistemdir. 
İndüksiyon ısıtıcı bilinen diğer ısıtma sistemlerine göre daha ekonomiktir. Isıtılan parça üzerinde hızlı ısıtma gerçekleştirerek daha yüksek ısıtma derecesi oluşturur. Çabuk ısıtmasından dolayı ısı kaybı daha azdır. Bu durumda bazı sektörlerde kullanılmasını sağlamaktadır. Çeşitli metallerin sertleştirilmesi için hızlı ısıtma gerekir. Bu yüzden kullanılacak olan indüksiyon ocağı ısı kaybını minimum seviyede tutar. Çok daha hızlı devreye giren ısıtıcı işçilik maliyetlerini de olumlu etkiler.

İndüksiyon Akımı Nedir?

İndüksiyon akımı, üreteç kullanmadan mıknatıs ve manyetik alan ile elde edilen akımdır. Herhangi bir iletken telden elektrik akımı geçirildiği zaman, tel etrafında manyetik alan oluşuyorsa elektrik akımı ortaya çıkar. İçi boş demir çubuğun üzerine iletken tel sarılması ile bobin adında bir düzenek oluşur. Bu düzeneğe akım makarası ya da selenoid de denir. Bobin içerisine yerleştirilen mıknatısın girip çıkması ile bobin üzerinde bir akım oluşur. Üreteç kullanmadan mıknatıs yardımı ile oluşan bu akıma indüksiyon akımı denir. 
İndüksiyon devresi büyüklüğü iletken teldeki kuvvet çizgilerinin sayısına bağlı olarak değişir. Bobin üzerindeki sarım sayısı ne kadar büyükse devrede o kadar büyüktür. Ayrıca bilinmesi gereken önemli bir konuda indüksiyon akımının oluşmasında mıknatısın ve bobinin hareket ettirilmesi gerekir. Aksi durumlarda akım oluşmaz. İndüksiyon akımı iki yönlüdür, maktasın bobine girişinde tek yönlü akım, bobinden çıkışında ters yönlü akım oluşur. Mıknatısın yönü değişirse akım yönü de değişir. 

İndüksiyon Kullanmanın Faydaları Nelerdir?

İndüksiyon ısıtma elektromanyetik alan oluşturarak hızlı ve kolay ısıtma sağlar. Günümüzde teknolojik gelişmelere bağlı olarak indüksiyon ile ısıtma yöntemi kullanılmaya başlandı. Fiyat avantajı olması, yüksek ve verimli ısıtma işlemi gerçekleştirdiği için ev, iş yeri ve sanayilerde tercih edilen ısıtma yöntemidir. Ayrıca uygulanabilirlik açısından da oldukça kolay bir yöntemdir. Her türlü metal istenilen dereceye kadar indüksiyon ısıtıcı ile hızlı bir şekilde ısıtılabilir. 
İndüksiyon ısıtma devresi içerisinde ısının üretilmesi, enerji verimliliğini arttırır. Ayrıca indüksiyon devresi içinde aynı metal defalarca ısıtılabilir. Isıtılan malzemede herhangi bir bozulma meydana gelmez. Bu da ekonomik olmasını sağlar. Buna ek olarak indüksiyon ısıtma sisteminde işlem hızı oldukça yüksektir. Çevreye ısı dağılmaz bu da ısıtma işleminin derecesini yükseltir. Yanma, patlama gibi risklerinin olmaması da güvenilir ısıtma sistemlerinden biri olduğunu gösterir. Bu yüzden evlerde mutfak tipi indüksiyon ısıtma tipi oluşturulması patlama riskinin olmamasından dolayı tercih edilir. 
İndüksiyon ocağı kullanım rahatlığı bakımından belirli faydaları vardır. Üçüncü nesil pişirici olarak adlandırılır. Bu ocaklarda ocağın yüzeyi ışımaz, üzerine konulan eşya ısınır. Diğer bölümlerde ısınmayacağı için taşan yiyecekler ocak üzerinde yanmaz. Ayrıca mutfak kazaları da azalır. Ocak altında yer alan indüksiyon ile ısıtma devresinde elektromanyetik düzenek, manyetik alanın şiddetini değiştirir. Metal kaba geçen ısı miktarı bu değişim sayesinde kolayca ayarlanabilir. İndüksiyon ocağı diğer gazlı ocaklardan farklı olarak kap ocak üstüne tam oturur. Kenarlarından ısı kaybı olmaz, aynı şekilde alevli yanmadığı içinde ısıtıcı yalnız kabı ısıtarak hızlı pişirme gerçekleştirir.

İndüksiyonda Oluşabilecek Riskler Nelerdir?

İndüksiyon prensibi, yüksek frekanslı akımların metal üzerinde gezinmesi ile oluşturulur. Isıtılacak iletken metali saran bobinlerin içerisinden yüksek frekanslı akım geçer ve metal direnç gösterir. Metal gösterdiği direnç sayesinde ısınır. İndüksiyon akım devresi sistemli olarak çalışabildiği gibi istenilen sonucun alınmadığı durumlar da olabilir. İndüksiyon sonucu oluşabilecek bir takım riskler vardır. Bu risklerden biri kullanılan metal parçaların çatlama riski olabilir. Özellikle kaynak bölgelerinde, keskin köşelerinde, başlangıç ve bitiş bölgelerinde oluşur. Çünkü indüksiyon bobini bu metal parçayı ısıtarak işlem yapar. 

İndüksiyon Isıtma Diğer Isıtma Yöntemlerine Göre Nasıl Farklılık Yaratmaktadır?

İndüksiyon ısıtma ile elektromanyetik ısıtma kullanılarak temassız bir ısıtma işlemi gerçekleşir. Bu sistem içinde ısı kendi bünyesinde oluşturulduğu için diğer ısıtma yöntemlerinden daha verimlidir. İndüksiyon ısıtıcı ısı kaybını azaltır, enerji verimliliği yüksektir. Aynı zamanda indüksiyon sisteminde karbondioksit emisyonu da oluşmaz. Ekonomik bir sistemdir fazla enerji harcamaz bu yüzden çevre dostu ısıtma sistemlerinden biridir. 
İndüksiyon makinası, indüksiyon sistemi ile ısıtılır. Kullanılan alanlarda uzun bir ömrü vardır. Çünkü endüksiyon bobini üzerinde oluşan ısı, bobinini ısıtmaz bu da ömrünü uzatır. Hiçbir bakım ve onarım maliyeti de olmadığı için kullanıcıların tercih ettiği bir sistemdir. Aynı şekilde indüksiyon ısıtıcılarda ısı dışa yansımadığı için yüzey sıcaklığı az olur. Böylece yanma riski yoktur. İndüksiyon devresi diğer ısıtma rezidanslarına göre en az yüzde 30 elektrik tasarrufu sağlar. Verimli ısıtma yöntemleri arasındadır. Genel olarak indüksiyonlu ısıtıcılarda enerji tasarrufu, uzun ömürlü, yüksek verimliliklidir ve diğer yöntemlere göre daha fazladır. 

Yüksek Frekans İndüksiyon Kaynağı Nedir?

İndüksiyon ısıtma sistemlerinin önemli uygulamalarından biri de indüksiyon kaynağıdır. Bu yöntemde elektriksel iletkenliğe sahip metal yüksek frekanslı elektrik kullanılarak ısıtılırlar. Sistemsel olarak elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüştürülerek kullanılır. İndüksiyon kaynağında elektrik akımı ile enerjilendirilen indüksiyon bobini yer alır. Bu bobin sayesinde yüksek frekanslı elektromanyetik alan üretilir. Bobinin oluşturduğu indüksiyon akımı kaynak birleştirmesinde etkilidir. Birleştirilen alanlar ısı yoğunlaşması sayesinde, yüksek ısı ve basınca maruz kalarak birleşir. 
İndüksiyon ısıtma devresi içinde yer alan, indüksiyon kaynak sisteminde bobin iki aşamalı güç dönüştürür. İlk aşama AC kaynak gerilimi, DC gerilimine dönüştürülür. İkinci aşamada DC gerilimi invertör devresi yardımıyla AC devresine dönüştürülür. İndüksiyon ısıtma işlemlerinde farklı devrelere ihtiyaç duyulabilir. Bu yüzden kullanılan alanın özelliklerine göre kaynak seçimi yapılması gerekir. Yüksek güç isteyen alanlarda yüksek indüksiyon devresi kullanılmalıdır. İçerik ve çalışma prensibi uygun olduğu takdirde çalışma sistemi çok daha verimli olacaktır.


0000-00-00

RETERM

Chiller Nedir Ve Nasıl Çalışır?

Chiller Nedir ve Nasıl Çalışır?

Chiller; ısıyı bir kaynaktan diğerine aktaran sprey soğutma sistemleridir. Kompresör, kondenser, genleştirici ve evaporatörden oluşan chiller sistemi, basınçlı havanın soğutulması ve kondenserdeki kompresörde ısıtılması ile çalışır. Daha sonra regülatörden geçen gazın basıncından dolayı sıcaklığı düşer ve sıvılaşır. Evaporatörden geçerek soğutulacak sıvıdan gelen ısı düşük basınçlı gaz olarak kompresöre ulaşır ve sıkıştırılır.
Soğutma sistemleri ikiye ayrılır:
 • Su soğutmalı chiller 
 • Hava soğutmalı chiller olmak üzere de 2'ye ayrılmıştır. 
Buna ek olarak ısı pompalı soğutma grupları, borulu soğutma grupları ve serbest akışlı soğutma grupları da kullanılmaktadır. 


Chillerin Özellikleri Nelerdir?

Chiller ısıtma ve soğutma sistemleri olarak bilinen Chiller'ler birçok alanda kullanılmaktadır. İdeal bir iklimlendirme ortamı, su soğutmalı veya hava soğutmalı olmak üzere iki farklı gruba ayrılan soğutma cihazları ile sağlanabilir. Gıda ve ilaç endüstrilerinde yaygın olarak kullanılan chiller soğutma sistemlerinin temel bileşenlerinden bazıları şunlardır: 
 • Kompresör 
 • Kondenser 
 • Genleşme valfi 
 • Evaporatör 
 • Bobin
 • Kabuk ve borular
 • Eşanjör
Görüldüğü gibi soğutucu farklı alanlarda profesyonel iklimlendirme sağlamak ve en ideal soğutma ortamını oluşturmak için öncelikli kullanımdır. Bu tip ekipmanları kullanan firmalar için önemli konulardan biri de chiller soğutma sistemi makinelerinin düzenli ve periyodik bakımlarının yapılmasıdır. Aksi takdirde bakım yapılmadığında eşanjör tıkanması ve eşanjör bakır boru kırılması gibi maliyetli sorunlar ortaya çıkabilir.


Chiller Ne İşe Yarar?

Chiller İngilizce kökenli bir kelimedir ve Türkçe’de soğutma sistemi denir. Herhangi bir kaynaktan ısı alır ve diğerine aktarır. Buna soğutma sistemi denir. Her soğutma sisteminin farklı bir özelliği vardır. Ancak çalışma prensibi genellikle aynıdır. Soğutma sistemi su soğutmalı ve hava soğutmalı olmak üzere ikiye ayrılır. Kullanım alanlarına göre mekanları soğutmak amacıyla kullanılır.


Chiller Nerede Kullanılır?

Kondenser ve evaporatör hacimlerini içeren soğutma sisteminin ana birimidir. Bina otomasyonu ile birlikte çalışır ve soğutma yüklerine ihtiyaç duyulduğunda açılır ve kapanır. Kondenser hacminin kişiye özel tasarlanıp çatıya yerleştirildiği veya istenilen çıkışların doğrudan ünite üzerinde mevcut olduğu uygulamalar mevcuttur. Hacim, binanın soğutma yükü talebine bağlı olarak değişir. Bulunduğu alan için "yüzer" bir betonarme taban yapmak gerekir. Soğuk su, hattın sonundaki "fan coil" cihazlarına yönlendirilir. Bobin fanı alanı soğuturken, soğutulan su nispeten ısınır ve soğutma devresine geri döner. Dönüş manifolduna dönen su da bir baypas vasıtasıyla soğutma devresine yönlendirilir ve tekrar soğutulur. 
Örneğin; sıcak su ile soğutma suyu arasındaki fark, sistemin çalışma sıcaklığı değişsede 7 ila 12 derece aralığındadır. Cooler, endüstriyel amaçlı soğutma gerektiren tüm cihaz ve ekipmanları soğutmak için kullanılan ve alanında dünya standardı olan bir soğutma cihazıdır. 
Soğutucular iki ana gruba ayrılır; 
 • Hava soğutmalı ekipman 
 • Su soğutmalı ekipman
Yüksek dış sıcaklıklarda beklenen kapasiteyi sağlamak için geniş bir kondansatör yüzeyinin yanı sıra tek veya çift bağımsız soğutma devresine sahiptir. Kompresör, su pompası ve fan, termik sigortalar ile devre kesicilerle korunmaktadır. Bir termostat veya dijital mikroişlemci tarafından kontrol edilen fanları ile kompresörleri otomatik olarak durduran ve çalıştıran ozonsuz 07C soğutucu kullanır. 
Voltaj anormalliklerine (/-) ve faz eksikliğine karşı korumalı cihazlar. Soğutucu gaz, su sıcaklığı için alçak ve yüksek basınç anahtarları vardır ve tüm alarm ayarları görsel veya sesli uyarı verir. Dayanıklı, büyük kapasiteli, paslanmaz çelik santrifüj pompa, yalıtımlı su deposu. Galvanizli çelik gövde, ısıtılmış polyester toz boya ile boyanmıştır ve ayrıca kondenser için temizlemesi kolay hava filtresine sahiptir Bu bilgiler ışığında chiller soğutma yükü hesabı da yapılabilir.
 • Kompresör: Ekipmanlarda vidalı, yarı hermetik ve hermetik kompresörler kullanılmaktadır. Karter ısıtıcısı ve koruyucu rolleri var. Gaz sistemi, bir titreşim sensörü ile kırılmaya karşı korunur. Ünitelerde kapasiteye bağlı olarak scroll  veya yarı hermetik  soğutma kompresörleri kullanılmaktadır. 
 • Soğutma Elemanları: Sistemin güvenliğini ve düzenli çalışmasını sağlar. Bunlar gaz kelebeği, dijital termostat, alçak-yüksek basınç anahtarı, manometre, valf, kurutma filtresi gibi elemanlardır. 
 • Kondenser: Alüminyum kanatlı bakır boru. Sessiz aksiyal fanlar sayesinde freon gazının sıvılaşmasını sağlayarak evaporatörü besler. 
 • Elektrik Paneli: Cihaz üzerinde bulunur. Sistemin tam otomatik ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar. Kontaktörler, termik sigortalar, ana şalterler, sinyal lambaları gibi kontroller ve elemanlar ile donatılmıştır. 
 • Su Deposu: Su deposudur. İthal kauçuk ile yalıtım yapılarak çevre ile ısı alışverişi engellenir.
 • Alan: Su soğutucusu, su ile soğutulan kondenserli bir cihazdır. Kule fanlı su soğutmalı chiller. Kondenser borularındaki sıcak gazdan ısı çeken su kulede soğur. Kompakt tasarımı, yüksek performansı ve küçük hacmi sayesinde dar alanlarda rahatlıkla uygulanabilir. 
 • Evaporatör: Sökülebilir musluk seti, evaporatörün içini temizlemeyi kolaylaştırır. Düzenli bakım, ekipmanın ömrünü uzatacaktır. 
 • Mikroprosesör: Cihazların mikroişlemcileri, cihazın çalışma sıcaklığından, içindeki pompanın çalışma süresine, çalışma ve durma sırasından hata uyarısına kadar olan tüm hareketleri takip etmesi ile karakterize edilir. 
 • Devre Elemanları: Soğutma sisteminin güvenli çalışmasını sağlayan cihaz üzerinde; Bir filtre kurutucu, gözetleme camı, gaz kelebeği valfi, solenoid valf, kombinasyon termostatı, su akış kontrol valfi, soğutma valfi, su ve hava tahliye valfi içerir.


Hava Soğutmalı Chiller Nedir?

Hava soğutmalı chiller, yoğuşmalı fanları sayesinde soğutucu akışkan hava ile soğutulur ve ısı aktarılır. Rüzgar soğutucuları yapıları gereği dış mekanlara kurulmalıdır. Soğutma ekipmanının kurulduğu yer, sürekli soğuk hava akışı için iyi havalandırılmalı ve birden fazla kurulum olması durumunda cihazlar arasında bir mesafe bırakılmalıdır. Hava soğutucularının bu kadar popüler olmasının sebepleri arasında su tüketiminin azalması ve kullanıcı ihtiyaçlarının bir paket ünite ile karşılanması yer alıyor.


Su Soğutmalı Chiller Nedir?

Su soğutucu chiller ve hava soğutucu arasındaki fark, kondenser devresindeki sıcak soğutucuyu su kullanarak soğutmasıdır. Gazı soğutmak için hava soğutmalı serpantinler yerine borulu veya plakalı eşanjörler kullanılmaktadır. Bunun için sürekli bir su kaynağına ihtiyacı var. Ancak bu kaynak kullanım alanına göre nehirler veya denizler olarak da çeşitlendirilebilir. Daha küçük boyutlu yapısı ve dış mekana yerleştirilmesine gerek olmaması nedeniyle iç ortamlarda ve makine dairelerinde rahatlıkla kullanılabilir.


Chiller Soğutma Nasıl Çalışır?

Chiller çalışma prensibi şu şekildedir; soğutma suyu beslemesi kondenser bölümünden sirküle edildiğinde su talebi oluşur. Bu sistem su kaynağı olmadan çalışamaz. Su kaynağı, su soğutma ekipmanlarında kullanılabilir; Bu bir deniz, nehir, soğutma kulesi veya standart su şebekesi olabilir. Hava soğutmalı chillerlerde, soğutucu gazın kondensere soğutulması için su kaynağı yerine fan kullanılır. Bu ünitelerin yüksek devirli fanları sayesinde ideal iklimlendirme sağlanabilmektedir. Isı havaya yayılırsa, bir hava soğutucusu kullanılır. Hava soğutmalı chiller sisteminin genel çalışma prensibi aşağıdaki gibidir:


Chiller Sistemi Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

Chiller soğutma sisteminin kullanılması; performans, güç tüketimi ve maliyet gibi diğer birçok açıdan faydalıdır. Bu özellikleri ile sizi uzun yıllar sorunsuz, verimli ve düşük maliyetli kullanımda tutar.
Chiller soğutma sistemi diğer sistemlere göre daha düşük işletme maliyetlerine sahiptir. Montajı, kurulumu ve bakımı kolaydır. Alçak ve yüksek basınç korumalarına sahip olduğundan sistem basınçtan etkilenmez ve sorunsuz şekilde çalışmaya devam eder. 
Hata algılama sistemi sayesinde cihazınızdaki arızalar konusunda sizi uyarır ve daha büyük problemlerin oluşmasını engeller. Gelişmiş fan teknolojisi sayesinde cihaz çok sessiz çalışır. Bu özelliği sayesinde çevredeki insanları rahatsız etmez ve gürültü kirliliğine neden olmaz. Bulunduğu ortamı çabucak soğutabilir. Geniş kapasitesi ve soğutma kapasitesi sayesinde sorunsuz çalışabilir. Düşük enerji tüketimi sayesinde yüksek enerji maliyetlerinden kurtulun.

2022-09-12

RETERM RETERM